Islam datang sebagai agama rahmatan lil’alamin di mana Islam memposisikan perempuan sesederajat dengan laki-laki, hanya taqwalah yang membedakan tinggi rendahnya derajat seseorang. Hiruk pikuk kajian perempuan dalam islam sepertinya tidak akan pernah selesai. Dalam Islam, perdebatan mengenai perempuan biasanya bersendi pada ayat-ayat al-Quran tentang perempuan…