Para ulama berbeda pendapat dalam menanggapi perayaan maulid Nabi SAW dari dulu hingga sekarang. Asas utama para Ulama membolehkan maulid Nabi tidak lain sebagai salah satu sarana pemupukan kembali benih-benih kecintaan kepada Nabi SAW yang dirasa semakin menciut. Tak ayal lagi, segelintir umat Islam yang…