Pada suatu masa di zaman kekhalifahan Umar Bin Al-Khottob ibukota Daulah Islamiyah, Madinah kedatangan utusan dari Imperium Persia, salah satu dari seteru berat Daulah Islamiyah sekaligus salah satu negara adidaya  di dunia kala itu. Kedatangan utusan tersebut tidak lain tidak bukan untuk menyampaikan pesan pembesar…