Hadis

Mengapa Allah Merahasiakan Waktu Hari Kiamat?

Majalahnabawi.com – Beberapa hikmah dari dirahasiakannya hari kiamat adalah, agar manusia termotivasi dalam melakukan ibadah kepada Allah, agar senantiasa...

Benarkah Nabi Melarang Penulisan Hadis?

Majalahnabawi.com – Kodifikasi (pembukuan) hadis-hadis Nabi saw. merupakan tahap yang paling penting dalam sejarah perkembangan hadis. Mengapa demikian? Jawaban...

Tetaplah Bermusyawarah!

majalahnabawi.com – Waktu itu 3 Hijriah awal bulan Syawal. Kaum Kafir Quraisy hendak balas dendam karena kekalahan dalam perang...

Pesan Nabi Saw ketika Haji Wada’

majalahnabawi.com – “Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam...

Bagaimana Kedudukan Hadis dalam Islam?

Majalahnabawi.com – Pedoman yang Allah berikan kepada umat Islam adalah al-Quran dan Sunnah atau Hadis. Ketika kita hidup, tentu...

Awal Mula Disyariatkannya Tayamum

Majalahnabawi.com – Perintah bertayamum ternyata memiliki Asbab al-Nuzul dan Asbab wurud al-hadis sendiri (sebab-sebab turunnya suatu ayat al-Quran dan...

Perumpamaan Umat Islam Ditinjau dari Ilmu dan Harta

Majalahnabawi.com – Nabi sering bersabda menggunakan kalimat matsalu yang menunjukkan perumpamaan, agar lebih mudah dipahami pendengarnya. Salah satunya, tentang...

Obat Hati ala Imam Ibrahim bin Ahmad al-Khawwas

Majalahnabawi.com – Hati merupakan sentral dalam diri kita. Jika sakit hati, maka seluruh jasad pun merasakan sakit. Jika hati...

Dua Sebab Kewajiban Membayar Zakat Fitri dan Nilai Kemanusiaannya

majalahnabawi.com – Dalam kitab-kitab fikih baik klasik maupun modern para ulama sudah banyak menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan zakat...

Rasulullah Tak Pandang Bulu dalam Menegakkan Hukum

majalahnabawi.com – Rasulullah adalah manusia yang paling adil di muka bumi. Selain sebagai penyampai risalah Tuhan, Nabi Muhammad Saw...