Perempuan

Hindun Binti Utbah, Pemakan Hati Hamzah yang Menjadi Sahabat Rasulullah

Hindun bernama lengkap Hindun binti Uthbah bin Robi’ah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf al-Umawiyah al-Qurasyiyah. Ibunya bernama Shafiyyah...

Benarkah Suara Perempuan Adalah Aurat? Ini Jawaban Fikih

Syekh Wahbah al-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh berkata bahwa suara wanita bukanlah aurat. Inilah pendapat mayoritas ulama termasuk...

Telaah Hadis Suara Perempuan Adalah Aurat

Manusia adalah makhluk sosial yang konsekuensinya akan membutuhkan komunikasi dan interaksi satu sama lain, tidak terkecuali komunikasi antara lelaki...

Berjabat Tangan dengan Non Mahram? Begini Fatwa Syekh Yusuf al-Qardhawi

Islam merupakan agama yang sedemikian rupa memerhatikan urusan-urusan manusia. Tidak hanya ibadah saja, namun detail muamalah antar satu orang...

Hadis Sohih Mayoritas Penghuni Neraka adalah Perempuan

عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر...

Ini Dia Istri Salihah dalam Pandangan Sunnah

Di antara nikmat terbesar yang Allah anugerahkan sebagaimana yang ditulis oleh Dr. Shalah Abu Al-Hajj dalam makalahnya yang berjudul...

EMPAT PEREMPUAN MULIA MENYAMBUT KELAHIRAN RASULULLAH SAW

Kelahiran manusia mulia pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awwal tahun Gajah atau bertepatan dengan 22 April 571 M...