Semua Artikel

Pemikiran Kyai Ali Mustafa Mengenai Wahabi dan NU

Majalahnabawi.com – Salah seorang muazin Masjid Istiqlal Jakarta menyampaikan kepada Bapak KH. Ali Mustafa Yaqub selaku Imam Besar Masjid...

Kiprah Imam al-Tirmidzi dalam Meriwayatkan Hadis

Majalahnabawi.com – Khazanah keilmuan Islam klasik mencatat ulama terkenal Imam al-Tirmidzi sebagai salah satu periwayat dan ahli hadis utama,...

Imam al-Bukhari; Pemimpin Perawi Hadis

Majalahnabawi.com – Berbicara tentang hadis, barang tentu kita sudah tidak asing lagi dengan Imam al-Bukhari. Beliau merupakan sosok yang...

Mu’adzah; Ahli Fikih Perempuan dari Kalangan Tabi’in

Majalahnabawi.com – Ketika kami sedang membaca dan mengaji Shahih al-Bukhari setelah Maghrib kepada Ustaz Muhammad Hanifuddin, kami membaca hadis...

Melakukan Hal yang Baik dengan Cara yang Baik

majalahnabawi.com– Allah ﷻ sangat menganjurkan hamba-Nya untuk berbuat baik seperti yang terkandung dalam firman-Nya QS. al-Baqarah :148 berikut: وَلِكُلٍّ...

GERHANA BULAN, MITOS, DAN HUMANISASI; Catatan Singkat Khataman 6 Kitab Hadis

majalahnabawi.com– Di tahun 90-an, setiap terjadi gerhana, warga dusun Gondang Mayang mengalami kekhawatiran. Di dusun ujung bagian timur Jawa...

Obat Hati ala Imam Ibrahim bin Ahmad al-Khawwas

Majalahnabawi.com – Hati merupakan sentral dalam diri kita. Jika sakit hati, maka seluruh jasad pun merasakan sakit. Jika hati...

Percekcokan antara Imam Malik bin Anas dan Imam Muhammad bin Ishaq

Majalahnabawi.com – Pada pertengahan abad ke-2 H, ada sebuah kisah menarik. Kisah tentang percekcokan antar dua pakar hadis; Imam...

Tradisi Lebaran dan Silaturrahmi Keliling

Majalahnabawi.com – Bulan Syawal termasuk waktu yang sering dijadikan momen untuk berkumpul keluarga dan silaturrahmi kepada teman-teman dan guru-guru....

Ushul Fikih dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

majalahnabawi.com – Ada sebuah ungkapan populer yang berbunyi “al-Nuṣuṣ Mutanāhiyyah wa al-Waqāi’ wa  al- Nawāzil Ghayru Mutanāhiyyah” (Teks-teks sudah...