Label: kebatinan

Islam dan Aliran Kebatinan

Pertanyaan Pak kiai, bagaimana pandangan Islam tentang perilaku saya yang mengamalkan ajaran Islam yang dicampur dengan aliran kebatinan?, dan bagaimana agar...