Tag: muslimah

Riwayat

Kisah Abidah, dari Hamba Sahaya Menjadi Ulama

Manusia mencari harta dan kedudukan untuk menaikkan status sosial. Namun, sejatinya bukan materi yang akan menaikkan derajat seorang hamba. Tidaklah selain ilmu, terutama ilmu agama-lah yang bisa mengubah kedudukan orang menjadi mulia bagi manusia dan di hadapan Allah Swt. Allah menjanjikan dan menjaminnya dalam surah…

Artikel Utama

Perempuan di Mata Nabi

Islam datang sebagai agama rahmatan lil’alamin di mana Islam memposisikan perempuan sesederajat dengan laki-laki, hanya taqwalah yang membedakan tinggi rendahnya derajat seseorang. Hiruk pikuk kajian perempuan dalam islam sepertinya tidak akan pernah selesai. Dalam Islam, perdebatan mengenai perempuan biasanya bersendi pada ayat-ayat al-Quran tentang perempuan…