Label: pemimpin

Amanah, Pesan Penting Al-Quran Terhadap Penguasa

Bangsa yang besar, pasti mempunyai masalah dan persoalan yang besar juga, termasuk di negara yang kita tinggali saat ini, Indonesia. Dari sejak berdirinya hingga...

Pemimpin Masa Depan Perspektif Al-Quran

Pada masa Nabi Muhammad SAW dan al-Khulafa al-Rasyidin, kriteria ini dijadikan sebagai kriteria pokok pada setiap pengangkatan pejabat negara. Dalam catatan sejarah islam. Kita...

Ketika Thawus Bertemu Hisyam bin Abdul Malik

Suatu ketika, Hisyam bin Abdul Malik pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Setibanya di sana, ia meminta agar dipertemukan dengan sahabat yang masih...