Label: perempuan

Sumayyah binti Khubath, Sang Syahid Pertama dalam Islam

Kisah tentang keberanian para sahabat dalam memperjuangkan Islam tersohor di seluruh penjuru dunia, berbagai tokoh Islam selalu dielu-elukan, seperti Umar bin Khattab sang singa...

Khaulah Binti Tsa’labah, Muslimah Penggetar Langit

Suatu  hari Umar bin Khaththab bepergian bersama orang-orang Quraisy. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang perempuan tua. Perempuan tua itu lantas meminta Umar berhenti....

Cara Mengqadha Puasa Bagi Perempuan yang Haidnya Terputus

Ramadhan merupakan bulan penuh berkah lagi istimewa, di bulan itu umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Namun perempuan yang haid tidak diperkenankan untuk berpuasa. Larangan ini...

Ummu Aiman, Sang Pembantu Nabi Saw

Dalam kitab yang disusun  Ibnu Hajar al-Atsqalani, Ibnu Abdl Umar mengatakan bahwa, nama asli Ummu Aiman adalah Barokah binti Tsa'labah bin 'Umar bin Hishni...

Peran Perempuan dalam Pendidikan

Islam memberikan ruang dan dimensi bagi perempuan untuk berperan bagi bangsa dan agamanya. Peran itu berupa pengangkatan harkat dan derajat perempuan di ruang publik,...

Perempuan di Mata Nabi

Islam datang sebagai agama rahmatan lil’alamin di mana Islam memposisikan perempuan sesederajat dengan laki-laki, hanya taqwalah yang membedakan tinggi rendahnya derajat seseorang. Hiruk pikuk...

Kesetaraan Tradisi Sufi Perempuan

Oleh: Annisa Nurul Hasanah Pengalaman beragama adalah unsur perasaan dalam kesadaran beragama, yaitu perasaan yang membawa kepada keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan (amaliah). Pengalaman beragama...

Hadis Ziarah Kubur Bagi Perempuan

Ziarah kubur hampir menjadi agenda tahunan bagi sejumlah  majelis pengajian ibu-ibu di pelosok desa negeri ini. Meskipun perjalanan jauh dan membutuhkan waktu berhari-hari namun...