Label: riwayat

Hindun Binti Utbah, Pemakan Hati Hamzah yang Menjadi Sahabat Rasulullah

Hindun bernama lengkap Hindun binti Uthbah bin Robi’ah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf al-Umawiyah al-Qurasyiyah. Ibunya bernama Shafiyyah binti Umayyah bin Haritsah bin...

Ja’far Bin Abi Thalib, Kakak Sayydina Ali yang Mirip dengan Rasulullah

Ja’far bin Abi Thalib adalah sepupu Rasulullah ﷺ, putra ketiga Abu Thalib, Kakak dari Ali bin Abi Thalib, juga merupakan paman Rasulullah ﷺ yang...

Sayyidina Utsman Seorang Yahudi? Begini Tanggapan Cerdas Imam Abu Hanifah

Ada yang pernah mendengar pemuda Kufah bernama Nu’man bin Tsabit? Seorang pedagang muda yang terkenal dengan  kecerdasan dan kejujurannya. Disela-sela berniaga ia selalu menyempatkan...

Kisah Perjuangan Mush’ab bin Umair yang Terhalang Restu Ibu

Mush’ab  bin Umair adalah seorang pemuda tampan dari kaum Quraisy. Bernama lengkap Mush’ab bin Umair bin Hisyam bin Abdu Manaf bin Abdu ad- Dar...