Label: senyum

Senyum dalam Tinjauan Hadis dan Psikologi

Senyum dalam kamus KBBI dijelaskan sebuah gerak tawa ekspresif yang tidak bersuara untuk menunjukkan rasa senang, gembira, suka dan sebagainya dengan mengembangkan bibir sedikit....