Dalam suapan nasi tersirat banyak hikmah yang Allah Swt selipkan di dalamnya. Seorang mukmin tidaklah sekedar makan dan minum, melainkan di dalamnya terkandung etika dan nilai-nilai yang dapat dipetik menjadi sebuah pelajarah hidup.  Dalam kitab Tuhfat al Ahwadzi syarh kitab Sunan al Tirmidzi, Jabir r.a…