Perempuan

Ummu Ayyas, Saksi Cinta Ruqayyah RA. dan Utsman RA

Tentang Ummu Ayyas Ia merupakan seorang budak. Layaknya seorang budak, seseorang tidak akan melakukan hal lain selain menunaikan pekerjaannya...

Ummu Hani, Pernah Menolak Lamaran Rasulullah?

Biografi Singkat Ummu Hani Nama legkapnya ialah Fakhitah binti Abi Thalib bin Abdul Muthalib, ibu nya bernama Fathimah binti...

Merayakan Hari Ibu Setiap Saat

Majalahnabawi.com – Ibu adalah wanita yang melahirkan seseorang atau sebutan untuk orang yang sudah bersuami, begitu arti ibu versi...

Tren Pemikiran Islam Abad ke-21 Menurut Perspektif Abdullah Saeed

Setelah melalui konflik internal dan pertemuan dengan pelbagai peradaban yang sama sekali baru, tren pemikiran Islam terpecah. Dewasa ini,...

Hindun Binti Utbah, Pemakan Hati Hamzah yang Menjadi Sahabat Rasulullah

Hindun bernama lengkap Hindun binti Uthbah bin Robi’ah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf al-Umawiyah al-Qurasyiyah. Ibunya bernama Shafiyyah...

Benarkah Suara Perempuan Adalah Aurat? Ini Jawaban Fikih

Syekh Wahbah al-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh berkata bahwa suara wanita bukanlah aurat. Inilah pendapat mayoritas ulama termasuk...

Telaah Hadis Suara Perempuan Adalah Aurat

Manusia adalah makhluk sosial yang konsekuensinya akan membutuhkan komunikasi dan interaksi satu sama lain, tidak terkecuali komunikasi antara lelaki...

Berjabat Tangan dengan Non Mahram? Begini Fatwa Syekh Yusuf al-Qardhawi

Islam merupakan agama yang sedemikian rupa memerhatikan urusan-urusan manusia. Tidak hanya ibadah saja, namun detail muamalah antar satu orang...

Hadis Sohih Mayoritas Penghuni Neraka adalah Perempuan

عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر...