Author: Zainal Hamdi

Kolom

Tarik-Ulur Kritik Terhadap Abdullah bin al-Mubarak

Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin al-Mubarak bin Wadhih, Abu Abdurrahman al-Handzali. Namun, beliau lebih dikenal dengan“Ibnul Mubarak” (118 H – 181 H). Ayahnya berasal dari Turki dan ibunya dari Khawarizmi. Gelar beliau sangat banyak, di antaranya: Al-Hafizh, Syekh Al-Islam, Fakhr Al-Mujahidin, pemimpin para ahli zuhud, dan masih…