Label: sahabat

Hindun Binti Utbah, Pemakan Hati Hamzah yang Menjadi Sahabat Rasulullah

Hindun bernama lengkap Hindun binti Uthbah bin Robi’ah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf al-Umawiyah al-Qurasyiyah. Ibunya bernama Shafiyyah binti Umayyah bin Haritsah bin...

Masjid Qairawan, Sentral Peradaban Muslim Bar-Bar

Apakah yang anda pikirkan pertama kali mendengar kata Qairawan?. Sebagian besar kaum muslim akan teringat pada kisah penaklukan bangsa bar-bar yang terkenal dengan kebengisannya....

Kisah Perjuangan Mush’ab bin Umair yang Terhalang Restu Ibu

Mush’ab  bin Umair adalah seorang pemuda tampan dari kaum Quraisy. Bernama lengkap Mush’ab bin Umair bin Hisyam bin Abdu Manaf bin Abdu ad- Dar...

Benarkah Semua Sahabat Kredibel (‘Udul)?

Dalam ranah hadis, kita tidak bisa terlepas dari sanad yang mana itu adalah ciri khas umat islam untuk menjamin kredibilitas suatu berita. Seperti yang...

Kegigihan Para Sahabat Membawa Islam ke Tunisia

Sebagai seorang muslim kita patut berterima kasih kepada para sahabat yang selalu berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ﷺ. Dalam sebuah...

Menepis Tudingan Terhadap Abu Hurairah

Abu Hurairah, figur sahabat nabi yang menurut sebagian kalangan, baik dari kalangan orientalis atau bahkan dari kalangan muslim sendiri, cukup mengundang kontroversi, terutama dalam...

Wahsyi: Pelempar Tombak dari Habasyah

Aku akan pergi memerangi Musailamah dan semoga aku bisa membunuhnya demi menebus kematian Hamzah." (Wahsyi bin Harb al-Habsyi) Siapa yang tidak tahu Hamzah bin ‘Abdul...

Abu Hurairah, Sang Pencinta Kucing dari Kabilah Daus

Di antara sekian banyak sahabat, ada yang namanya begitu masyhur di telinga, seorang sahabat yang selalu setia mendampingi Rasulullah Saw, seorang sahabat yang zuhud...

Ibnu Umar dan Semangat Belajar

Ketika itu para Sahabat saling berbisik satu sama lain. Mereka memperbincangkan sebuah isu yang beredar di kalangan masyarakat Madinah. “Jika kalian sedang buang air besar...

Sa’id bin Musayyab : Penghulu Tabi’in Penjaga Esksistensi Sunnah

Sa’id bin Musayyab bin Hazn bin Abi Wahb bin ‘Amr bin ‘Aid bin Imran bin Makhzum al-Qurasyi al-Makhzumy adalah seorang alim cendekia sekaligus penghulu...