Category: Riwayat

Riwayat

Syu’bah bin Al-Hajjaj, Garda Depan Ilmu Hadis

Imam Syafii memberikan komentar bahwa orang Irak lebih mengenal Hadis sejak datangnya Syu’bah. Selain itu, disebutkan pula bahwa Syu’bah merupakan orang yang paling otoritatif dalam masalah Hadis pada masa itu di daerahnya. Tidak berlebihan sebenarnya jika merujuk pada kajian ilmu-ilmu Hadis, maka hal yang menjadi poin…

Riwayat

Ummu Aiman, Sang Pembantu Nabi Saw

Dalam kitab yang disusun  Ibnu Hajar al-Atsqalani, Ibnu Abdl Umar mengatakan bahwa, nama asli Ummu Aiman adalah Barokah binti Tsa’labah bin ‘Umar bin Hishni bin Malik bin Salamah bin ‘Amr bin Nu’man, julukannya disandarkan kepada anaknya yg bernama Aiman bin ‘Ubaid, Abu Nu’aim berkata, Ummu…

Riwayat

Wahsyi: Pelempar Tombak dari Habasyah

Aku akan pergi memerangi Musailamah dan semoga aku bisa membunuhnya demi menebus kematian Hamzah.” (Wahsyi bin Harb al-Habsyi) Siapa yang tidak tahu Hamzah bin ‘Abdul Muthallib yang berjuluk Asaadullah alias “Singa Allah”? Dia adalah paman Nabi, putra Abdul Muthallib penjaga Ka’bah. Keperkasaannya di medan perang…

Riwayat

Ibnu Umar dan Semangat Belajar

Ketika itu para Sahabat saling berbisik satu sama lain. Mereka memperbincangkan sebuah isu yang beredar di kalangan masyarakat Madinah. “Jika kalian sedang buang air besar maka jangan menghadap kiblat dan Bait al-Maqdis,” kata salah seorang sahabat mengutip perkataan Rasulullah SAW. Para sahabat meyakini Hadis Rasul…

Riwayat

Air Mata di Tahun 11 Hijriyah

Ketika kaum muslimin meraih kemenangan di perang khaibar pada 8 Hijriyah, seorang wanita Yahudi datang kepada Rasulullah Saw untuk memberikan hadiah daging domba bakar yang telah ditaburi racun. Ia hendak membalas dendam kepada Rasulullah Saw atas kematian ayah, paman, suami dan saudaranya pada perang khaibar….