Category: Riwayat

Riwayat

Menepis Tudingan Terhadap Abu Hurairah

Abu Hurairah, figur sahabat nabi yang menurut sebagian kalangan, baik dari kalangan orientalis atau bahkan dari kalangan muslim sendiri, cukup mengundang kontroversi, terutama dalam perannya sebagai perawi Hadis, yang hanya dalam kurun waktu hanya sekitar tiga sampai empat tahun, mampu menduduki ranking pertama sebagai sahabat…

Riwayat

Kisah Abidah, dari Hamba Sahaya Menjadi Ulama

Manusia mencari harta dan kedudukan untuk menaikkan status sosial. Namun, sejatinya bukan materi yang akan menaikkan derajat seorang hamba. Tidaklah selain ilmu, terutama ilmu agama-lah yang bisa mengubah kedudukan orang menjadi mulia bagi manusia dan di hadapan Allah Swt. Allah menjanjikan dan menjaminnya dalam surah…

Riwayat

Curahan Hati Sayyidah Aisyah Ra

Oleh: M. Fadhlullah “Bersabarlah dengan sabar yang baik, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu ceritakan.” (Q.S. Yusuf:18) Kisah sendu seorang wanita muda yang masih lugu. Mengikuti alur hidup sebagaimana suratan takdir menuntunnya. Menjadi istri muda dari baginda besar yang merupakan seorang…

Riwayat

Ibnu Umar dan Semangat Belajar

Suatu ketika para Sahabat saling berbisik satu sama lain. Mereka memperbincangkan sebuah isu yang beredar di kalangan masyarakat Madinah. “Jika kalian sedang buang air besar maka jangan menghadap kiblat dan Bait al-Maqdis,” kata salah seorang sahabat mengutip perkataan Rasulullah Saw. Para sahabat meyakini Hadis Rasul tersebut…

Riwayat

Khaulah Binti Tsa’labah, Muslimah Penggetar Langit

Suatu  hari Umar bin Khaththab bepergian bersama orang-orang Quraisy. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang perempuan tua. Perempuan tua itu lantas meminta Umar berhenti. Dia lalu berbincang-bincang dengan Amiril Mukminin tersebut. Seseorang di antara rombongan berkata, “Wahai Amiral Mukminin, apakah Tuan menghentikan langkah orang-orang demi…